Pe baza unei cercetări realizate pe doisprezece copii, Wakefield şi colegii săi au făcut o legătură între autism şi vaccinul ROR (rujeolă, oreion, rubeolă).

Mari-mituri-1

Aşa cum descriu Wakefield şi alţii:

La opt dintre copii, declanşarea problemelor compor­tamentale a fost corelată fie de către părinţi, fie de către medicul curant al copilului cu vaccincarea contra rujeo­lei, oreionului şi rubeolei. Cinci dintre ei au avut o reacţie adversă precoce la imunizare (iritaţie, febră, delir, iar în trei dintre cazuri chiar convulsii). La aceşti opt copii intervalul mediu de timp dintre expunerea la vaccin şi primele simp­tome comportamentale a fost de 6,3 zile (cu minimul de o zi şi maximul de 14 zile).

După cum se poate observa, conexiunea dintre autism şi vaccin nu a fost făcută pe baza niciunui experiment de laborator sau pe vreun eşantion de copii suficient de mare pentru a putea deduce existenţa unei relaţii semnificative între vacci­nare şi declanşarea simptomelor. Această conexiune a fost făcută pe baza observării de către părinte sau medic a faptului că simptomele de autism au început să apară la scurt timp după vaccinare. La o primă vedere totuşi, acesta poate fi consideat un tipar de conexiune ce merită a fi investigat.

Într‑adevăr, de la publicarea articolului lui Wakefield, au fost realizate mai multe studii, pe eşantioane de mii de copii. De exemplu, peste 500 000 de copii au fost stu­diaţi în Danemarca, dintre care 82% au fost vaccinaţi cu ROR. Acest studiu a comparat rata apariţiei autismu­lui la copiii care fuseseră vaccinaţi (la vârsta medie de 17 luni) faţă de cei care nu au fost inoculaţi cu acest vaccin. În mare, ambele grupuri au prezentat rate echivalente de autism, conducând cu fermitate către concluzia că vacci­nul ROR nu provoacă autism.

Ipoteza vaccin–autism a început cu adevărat să fie demontată abia atunci când unsprezece dintre cei trei­sprezece coautori ai studiului lui Wakefield şi alţii au dat publicităţii o declaraţie comună prin care retractează interpretarea conform căreia „a fost stabilită o legătură cauzală între vaccinul ROR şi autism“, întrucât datele au fost insuficiente. Dintre cei doi autori care nu au semnat această declaraţie de retractare, unul nu a putut fi contactat, iar celălalt este Andrew Wakefield însuşi. Wakefield a continuat să susţină articolul chiar şi după ce editorii revistei în care fusese publicat au retractat arti­colul original; noi înşine am constatat că în prezent este destul greu de citit articolul original pe internet, din cauza inscripţiei cu litere foarte mari a cuvântului „RETRACTAT“, scris cu roşu de‑a curmezişul fiecărei pagini.

Retractarea a fost făcută ca urmare a unei hotărâri judecătoreşti care a stabilit că Wakefield a încălcat etica profesională prin modul în care a realizat studiul său, dar şi pentru că nu a dezvăluit faptul că fusese plătit de avoca­ţii părinţilor care îi dăduseră în judecată pe producătorii vaccinului ROR.

Fragment din Mari mituri despre dezvoltarea copiilor