Există undeva, pentru fiecare dintre noi, o barieră insesizabilă. Ea desparte două lumi, universuri afective, al căror balans peren echilibrează, ameliorează stări sufleteşti. Binele şi Răul.