Kerviel: Traderii nu au dreptul să depăşească un anumit plafon, dar, în realitate, sunt împinşi să o facă.