La nivelurile mai înalte alte Conştiinţei, aceste cuvinte dobândesc o semnificaţie mai profundă.