În măsura în care spusele noastre determină schimbări în psihicul pacientului, este probabil ca aceste intervenţii psihoterapeutice să determine schimbări la nivelul creierului său. Din această perspectivă, abordarea biologică şi cea sociopsihologică se contopesc.