„Kircher este ca ei (metafizicienii din Tlön, n.m.), nu caută adevărul […], ci stupefacţia“