Îi simţea respiraţia pe gât, mică şi caldă. Doamne, Dumnezeule! Cine ar fi putut să-i facă asta unui copil?