Tag: Prefectul

Vizita prefectului în nava ”adormiților”

— Eu am făcut‑o, spuse femeia. Eu i‑am tăiat. I‑am tăiat pe toţi.
— De ce? întrebă Dreyfus.
— Ca să mănânc, răspunse ea părând mirată de întrebarea aceea. Ce alt motiv ar putea exista?

Bula Ruskin‑Sartorious fusese spintecată aidoma unui glob ocular crestat de un brici.

Dreyfus privi din nou imaginea habitatului spintecat. — Un singur lucru putea face asta, nu? Şi nici măcar nu este o armă.

Powered by WordPress & Theme by Anders Norén