Mi se părea că joc rol de siguranţă fuzibilă, aşa ţap ispăşitor cum ajunsesem.