— Ştiţi, o mandala nu este cu adevărat terminată decât atunci când este adusă ca ofrandă mării…