Pentru o echipă e foarte greu să depăşească, fără ajutorul unui consultant, problemele unui manager care o foloseşte drept conţinător al propriilor sale dificultăţi.