Tag: Trevor Norton

Un roman noir al istoriei experimentelor medicale

”Ochi holbaţi şi păr vâlvoi. Experimente medicale ciudate care ne-au salvat viaţa” se citeşte pe nerăsuflate, fiind scrisă aproape cu o tentă de roman poliţist şi într-un limbaj extrem de ironic.

“Câteva guri bune de eter şi pătrundem în lumea neştiută a morţii, cu bilet de întoarcere”

“Jucăria profesorilor şi a studenţilor”

Powered by WordPress & Theme by Anders Norén