Tag: tsunami

Ești scriitor! De ce nu scrii despre poveștile noastre?

Cartea este o ,,biografie fictivă”, naratorul pare a fi însuşi autorul, în text apărȃnd numele romanelor sale precedente.

Alte vieți decât a mea

Omenescul poveştii şi al relatării este uimitor.

Powered by WordPress & Theme by Anders Norén