În rândul caselor decorate, locuitorii nesociabili transmiteau cel mai puternic mesaj de sociabilitate.