Beneficiu, primar şi secundar (paranosic şi epinosic)

Beneficiul primar (paranosic) al unui simptom este eliberarea de anxietate şi de conflict, obţinută prin formarea sa. Beneficiul secundar (epinosic) este reprezentat de avantajele practice putând a fi obţinute atunci când simptomul este utilizat pentru influenţarea şi manipularea celorlalţi. De exemplu, beneficiul primar al agorafobiei este eliberarea de angoasa şi de conflictul rezultate din ambivalenţa faţă de figurile parentale, obţinut prin incapacitatea de a părăsi casa; beneficiul secundar este posibilitatea de a folosi simptomul pentru a evita sarcini neplăcute sau pentru a-i obliga pe ceilalţi să joace rolul de însoţitori. Rudele pacienţilor tind să fie extrem de conştiente de beneficiile secundare ale nevrozei, însă trec cu vederea beneficiile sale primare.

Termen explicat într-un nou (și actual) dicționar de psihanaliză:

Dictionar critic de psihanaliza