Optimistul e cel care ştie să‑şi stăpânească  melancolia şi să creadă în proiectele pe care şi le face. Cum ajungem optimişti? Cu puţin  exerciţiu şi prin autocunoaştere.  Iată ce recomandă Irina Holdevici, psihoterapeut cu o lungă experienţă.

Romanii la psiholog

Iuliana Alexa (I.A.) — Cum aţi defini  optimismul?
Irina Holdevici (I.H.)— Este o atitudine. o atitudine față de viață care îl determină pe om să vadă predominant partea bună a lucrurilor, „paharul pe  jumătate plin“. S-au făcut şi studii clinice în această privință, care au arătat că depresivii au avut cam tot atâtea experiențe pozitive ca şi ceilalți oameni. Deosebirea constă în  faptul că pesimiştii au tendința de a-şi reaminti predominant evenimentele negative din  biografia lor.

 

(I.A.) — Acest mod de a fi — optimismul — este el înnăscut?
(I.H.) — Fiind vorba de o atitudine, rolul mediului şi al educației este  decisiv. Copiii  crescuți în familii organizate şi pline de afecțiune au şanse mai mari să-şi dezvolte un stil de viață caracterizat prin optimism. Însă există şi o componentă biochimică a optimismului. Cercetările de laborator au evidențiat un  deficit la nivelul neurotransmițătorilor  în  cazul pesimiştilor. Altfel spus, depresivilor le lipseşte „hormonul fericirii“. aşa se  explică şi succesele obținute, măcar temporar, cu ajutorul medicamentelor antidepresive. Însă medicamentele despre care vă vorbesc se adresează depresiei majore. Dacă  vorbim despre depresiile reactive, cele  „născute“ de factori stresanți, de necazuri şi nefericiri, sigur că individul are  aici  un  rol  important prin felul  cum  interpretează el aceste evenimente nefericite. E rolul lui aici, să-şi structureze o atitudine pesimistă sau, dimpotrivă, optimistă.

(I.A.) — Cum  să ne regăsim  seninătatea după lovituri  dure din partea vieţii?
(I.H.) — Maniera în care ne regăsim seninătatea după o psihotraumă depinde foarte mult de particularitățile personalității unui om,  de resursele acestuia, de implicarea lui creativă într-o activitate, de suportul oferit de familie şi prieteni. Revenirea se realizează adesea spontan, mai  ales  la personalitățile considerate „puternice“. Totuşi, în  cazul în  care psihotraumele sunt prea frecvente sau  de intensitate prea mare, persoana poate dezvolta anumite tulburări nevrotice: anxietate, depresie, insomnii, scăderea randamentului în activitate… în aceste cazuri, după astfel de  evenimente, este  indicată consilierea psihologică sau psihoterapia.

(I.A.) — Au   gândurile   negre   vreun   rol   în   viaţa   noastră psihică?
(I.H.) — Gândurile negre au mai  curând un  caracter dezadaptativ  pentru că,  în  loc  să  ajute persoana să  rezolve problemele cu care se confruntă, ele nu fac decât să-i adâncească depresia. Desigur, gândurile negre trebuie înlăturate  şi înlocuite nu neapărat cu unele pozitive, ci cu unele realiste. astfel, este  realist să simți îngrijorare la gândul că o persoană apropiată are  probleme de  sănătate, dar  este  dezadaptativ să  nutreşti  gânduri negative legate de  efectele „dezastruoase“ ale situației, gânduri care, în loc de îngrijorare, pot  genera panică sau  disperare, împiedicând persoana să acționeze eficient.

(I.A.) — De  ce unii  oameni   au  înclinaţia de  a vedea viaţa mai mult în gri,  iar alţii,  în roz?
(I.H.) — Înclinația spre optimism sau  pesimism ține, aşa cum am  arătat, de  experiențele de  viață, mai  ales  de  cele  din copilărie. Dar,   de  ce  nu, şi de un   anumit  chimism al organismului. De pildă, o stare de sănătate bună poate fi o premisă a unui mod  optimist de a privi  lucrurile.

Fragment din cartea Românii la psiholog – Interviuri cu psihologi și psihoterapeuți consemnate de Iuliana Alexa

 

(I.A.) — Cum  să ne creştem  copiii  astfel  încât  aceştia  să‑şi poată păstra optimismul mai târziu  chiar dacă au parte de lovituri?
(I.H.) — Pedagogii ne  spun adesea că trebuie să  ferim copiii de abuz şi de violență, de inconsecvențele în  educație, de certuri în  familie, dar  şi  de  răsfăț. Desigur, nici  situația materială nu este  de neglijat, dar ceea ce contează este  să-i oferim copilului dragoste necondiționată şi securitate afectivă.  Copilul trebuie să simtă că este  iubit cu adevărat pentru  ceea  ce este  el, nu  pentru ceea  ce face.  Regula de bază este să întărim comportamentele dezirabile (va primi laude şi recompense pentru ceea ce face bine) şi să le ignorăm, pe cât posibil, pe cele negative. Violențele verbale şi fizice asupra  copilului au consecințe negative pe termen lung.

(I.A.) — Putem „învăţa“ să fim optimişti şi senini?
(I.H.) — Evident, optimismul se poate învăța. iar psihoterapia cognitiv comportamentală reprezintă una  dintre cele  mai eficiente strategii de schimbare a atitudinii. Specialiştii în această terapie susțin că nu  atât împrejurările exterioare, cât  mai  ales  maniera în  care  individul le  interpretează, produc stări afective negative cum  ar fi anxietatea, mânia, disperarea etc.  Și  comportamentele dezadaptative care  le urmează acestora. Psihologul îl  va  învăța pas  cu  pas  pe client să identifice gândurile negative automate („sunt un ratat“), convingerile greşite care  stau la baza  lor (de  genul „Trebuie întotdeauna să obțin aprobarea celorlalți pentru a mă considera o persoană valoroasă“; „Trebuie întotdeauna să fac totul perfect“, „Trebuie să fiu perfect“), să aducă argumente pentru infirmarea acestora şi, în cele din  urmă, să  le  înlocuiască cu  convingeri alternative,  cu  caracter adaptativ.

(I.A.) — Dacă optimismul se deprinde prin experienţă, este el durabil?
(I.H.) — Dacă  cineva a învățat să lucreze asupra sa în direcția restructurării  cognitive (a  modificării atitudinii  față de viață) persoana şi-a însuşit nişte strategii de autoreglare a stărilor psihice, strategii pe  care  le va putea aplica ori  de câte   ori   se  confruntă cu  situații psihotraumatizante în viitor. Cu alte cuvinte, da, este  durabil.

(I.A.) — Din  experinţa  dumneavoastră  de terapeut,  ce rol are religia în menţinerea  unei stări de seninătate sufletească?
(I.H.) — Religia are  un  rol  foarte important  în  menținerea echilibrului persoanei, cu condiția să nu cultive intoleranța şi  fanatismul. Ceea  ce  vă pot  spune, ca  terapeut, este  că mi-e mai uşor să lucrez cu persoane care cred în Dumnezeu pentru că acestea sunt mai  motivate în direcția schimbării şi se lasă mai greu pradă disperării.