Numeroşi autori au sugerat că, la bază, practicarea psihoterapiei derivă din dorinţa de „a o salva pe mamă”.