Tag: Securitate

”Înjuram regimul şi el dădea o notă că am vorbit despre probleme de literatură comparată”

În 1979, acel prieten a fost cooptat de Securitate ca să dea informaţii despre mine. A acceptat, dar a venit imediat la mine, în Grozăveşti, m-a luat la o plimbare pe cheiul Dîmbovţei şi mi-a spus că a fost căutat de Securitate şi că i s-a cerut să dea note informative despre mine.

Lectorul de olandeză urmărit de Secu': Mi s-a dat numele conspirativ „Willy“

Numele meu este scris greşit, dar până şi în ziua de azi, mi-e greu să-i conving pe români că numele meu de familie nu înseamnă că sunt un „big boss“.

„Vei scrie şi iar vei scrie. Pen­tru mân­tui­rea ta…”

Căr­ţi­le de la se­mi­na­rul din Iaşi au fost toa­te strân­se şi arse, con­ti­nua­se preotul Ilie. Aveam acolo o mică tipografie clandestină, care ne per­mi­te să di­fu­zăm căr­ţi­le in­ter­zi­se de cen­zu­ră. Alt­fel, Se­cu­ri­ta­tea ne-a dis­trus to­tul. De acum, nu mai avem de­cât o sin­gu­ră mo­da­li­ta­te de a co­mu­ni­ca.

Powered by WordPress & Theme by Anders Norén