Părintele psihanalizei, Sigmund Freud, vienez (și evreu) pînă să devină un cetățean bine cunoscut al lumii, era gata-gata să beneficieze de o biografie scrisă de Stefan Zweig. Doar că Freud a avut mereu un dinte contra biografiilor și a refuzat oferta.

Aflăm detalii din Cuvîntul înainte al lui Peter Gay, autorul unei masive și erudite biografii, Freud. O viață pentru timpul nostru, care apare acum și în limba română.

Pe lîngă seria de Opere esen­țiale – ajunsă la volumul zece –, dedicată aceluiași Freud, pe lîngă toate celelalte cărți ale lui Jung (inclusiv Cartea roșie, care a făcut furori precum Istoria religiilor a lui Eliade, acum 30 de ani), inclusiv o excelentă monografie, prezentul op se dovedește mai mult decît binevenit.

Nu este doar povestea unei vieți alcătuite de un cercetător atent și răbduriu, scotocitor prin documente de arhivă și un tenace descoperitor de inedite, dornic să afle totul despre activitatea unui mare spirit – că acceptăm sau nu psihanaliza ar fi o altă poveste – și să alcătuiască o reală hartă a uriașei și covîrșitoarei munci/ strădanii a lui Freud de a intra în străfundurile sufletului omenesc. Sondarea insondabilului și analiza viselor, dar și descoperirea libidoului ca motor al vieții noastre au făcut din Freud și ideile lui un personaj de mare anvergură.

Asta pune în valoare autorul, Peter Gay, profesor emerit la Yale, născut la Berlin și emigrat în 1941, în Statele Unite, unde va face o prestigioasă carieră. Lucrarea de față este un model de cercetare riguroasă. Documentare și interpretare, nimic nu este lăsat la voia întîmplării. Chiar și acolo unde Freud nu vrea să lase urme – mai ales în ultimii ani, distrugînd documente sau corespondență –, Peter Gay reface tot ce lipsește. (…) Multe detalii istorice, multe mărturii inedite pentru noi – bibliografia din coada cărții este năucitoare –, fapt care ce ne ajută să înțelegem mai bine o epocă.

Recenzie semnată de Cristina Manole

și apărută în Observatorul cultural.