Atunci când un elev nepromiţător nu răspunde corect la o întrebare, profesorul trebuie să rezerve tot atât de mult timp pentru a lămuri răspunsul incorect sau incomplet pe cât ar rezerva pentru un elev pentru care are aşteptări ridicate.

Din păcate, atunci când un elev mai slab răspunde la o întrebare incorect, profesorul poate avea înclinaţia de a încerca să ofere el răspunsul corect cât mai repede posibil. Cu toate acestea, dacă profesorul operează din perspectiva că elevul a răspuns la întrebare ajutându‑se de un sistem logic (chiar dacă unul problematic, sau bazat pe o premisă falsă), atunci important ar fi să identifice care este raţionamentul care i‑a permis elevului să genereze respectivul răspuns. (…)

Mai există şi alte tehnici care pot fi folosite în cazul elevilor care nu promit. Enumerăm câteva din ele mai jos:

  • Arta si stiinta predariiExprimaţivă recunoştinţa pentru răspunsurile elevilor. Ori de câte ori elevii răspund la o întrebare în faţa colegilor lor, ei se pun într‑o situaţie riscantă. Profesorul trebuie să găsească timp să le mulţumească elevilor pentru răspunsuri.
  • Nu permiteţi comentarii negative din partea altor elevi. O regulă generală pentru un comportament civilizat implică faptul că este inacceptabil orice comentariu negativ din partea unui coleg.
  • Indicaţi ce este corect şi ce este incorect în răspunsul unui elev. Aproape fiecare răspuns conţine informaţii corecte şi informaţii incorecte. Dacă ambele părţi sunt identificate sistematic de către profesor, atunci „a nu avea întotdeauna dreptate“ devine o parte naturală şi acceptabilă din procesul de învăţare.
  • Reformulaţi întrebarea. Dacă un elev are probleme cu o întrebare, profesorul o poate reformula sau poate găsi o întrebare mai simplă care să fie parte din prima întrebare. Descompunând întrebarea în elemente mai simple, profesorul îi oferă elevei ocazia să spună ce ştie.
  • Găsiţi moduri de a fi indulgent temporar cu elevul. Dacă un elev este nelămurit sau se simte jenat atunci când i se pun întrebări, este bine să îi daţi elevului răgaz să se adune. Profesorul poate realiza acest lucru spunându‑i elevului că se va reîntoarce la el: „Mark, ia să vedem… Te las câteva minute să te gândeşti. Apoi revin“.

 Fragment din Arta și știința predării de Robert Marzano